Formulieren

Het inschrijfformulier word gebruikt om een lid in te schrijven, een lid mag eerst 2 maal kijken. Vervolgens dient deze ingeschreven te worden door een inschrijfformulier in te vullen en deze in te leveren bij de speltakleiding.

Het gezondheidsformulier beschrijft de gezondheid van uw zoon / dochter en alle zaken die voor de speltakleiding belangrijk zijn tijdens de opkomsten of op kamp. Het gezondheidsformulier word regelmatig opnieuw gevraagd zodat er altijd actuele gegevens aanwezig zijn. Wanneer er wijzigingen zijn dan ontvangen we van u graag z.s.m. een nieuw formulier.

Uitschrijven als lid kan via e-mail aan de ledenadministratie en u ontvangt hiervan een bevestiging.
Per kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) kan worden uitgeschreven. Het e-mailadres van de ledenadministratie is: ledenadministratie@scoutingmeppel.nl

 

Let op:
uw uitschrijving moet uiterlijk 1 maand voor het begin van het kwartaal ontvangen zijn.
De ijkdata zijn dus: 1 december, 1 maart, 1 juni en 1 september.
Ontvangen berichten vanaf de ijkdata vallen in het kwartaal er na.

Voorbeeld:
U wilt opzeggen per 1 juli, dan moet de uitschrijving ontvangen zijn voor 1 juni.
Schrijft u echter uit op bv 5 juni, dan zal de uitschrijving per 1 oktober plaatsvinden.

De contributie wordt door Scouting Meppel achteraf geïnd, dit betekent dat na beëindiging van het lidmaatschap nog 1x een automatische afschrijving plaatsvindt.