Informatie

Aanmelden om te komen kijken

Lijkt scouting je echt superleuk en wil je eens komen kijken? Dan is dat uiteraard mogelijk. De eerste 2 maal kijken zijn gratis. Om te komen kijken surf even naar de pagina van de desbetreffende speltak. Op de speltakpagina's vind je de contactgegevens van de teamleiders. De teamleider kan je vertellen waar en wanneer je moet zijn en wat je mee moet nemen.

Leuk dat je komt kijken, tot gauw

 

 

Contributie

Voor jeugdleden:

Voor de landtak (Welpen, Landscouts en Explorers) is deze 144 euro per jaar en dit wordt per kwartaal via een verleende machtiging afgeschreven (36 euro per kwartaal)

Voor de watertak (Waterscouts en Wilde vaart) is deze 174 euro per jaar en dit wordt per kwartaal via een verleende machtiging afgeschreven (43,50 euro per kwartaal)

 

Voor volwassen leden:

Roverscouts en Fustus Durus Stam: 84 euro per jaar en dit wordt per kwartaal via een verleende machtiging afgeschreven (21 euro per kwartaal)

Senis Amicus Stam: 96 euro per jaar en dit wordt per kwartaal via een verleende machtiging afgeschreven (24 euro per kwartaal)

 

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal (januari, april, juli, oktober).

Uiterlijk 1 maand voor ingaan van het kwartaal dient de opzegging door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Dit kan door een mail te sturen naar ledenadministratie@scoutingmeppel.nl

 

Voorbeeld: U wilt opzeggen per 1 juli, dan moet voor 1 juni de opzegging ontvangen zijn bij de ledenadministratie.

Door de ledenadministratie wordt de ontvangen opzegging aan u bevestigd via e-mail.

 

Calamiteiten

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp, contact opnemen met het bestuur kan via bestuur@scoutingmeppel.nl . Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.