Vacatures

Leidinggevende bij een speltak

Je wilt  leidinggevende  worden  bij onze  groep.  Maar wat  betekent  het  eigenlijk om leiding te zijn?

 

Bovenal bied je kinderen en jongeren een fantastische vrijetijdsbesteding  waarin  ze  hun  grenzen  verleggen.  Het  belangrijkste  wat  je  daarbij  als  leidinggevende  doet,  is  het    zorgen  voor  de  juiste  omstandigheden  waarin  de  jeugdleden  optimaal  hun  spel  kunnen  spelen.  Dit   doe  je  natuurlijk  niet  alleen,  maar  gezamenlijk  als  leidingteam.

 

Je let daarbij  op  de  volgende  aandachtspunten:

•    Zorgen  voor  een  goede  sfeer.

•    Samen maken, voorbereiden en uitvoeren van de programma’s.

•    Contact  houden  met  de  ouders/verzorgers.

•    Elkaar uitdagen om een nog beter leidingteam te worden.

•    Regelmatig  overleg  houden  met  het  team.

•    Samenwerken  met  leiding  van  de  andere  speltakken  in  de  groep.

•    Ontvangen  en  begeleiden  van  nieuwe  leidinggevenden.

•    Met  elkaar  het  lokaal  en  de  materialen  in  orde  houden.

•    Duidelijke  taakverdeling  maken  rondom  administratieve  en  financiële  taken.

 

Ontwikkel  jezelf  met  Scouting Academy

Als  je  aan  de  slag  gaat  als  leidinggevende  is  het  handig  als  je  over  een  aantal  vaardigheden  (competenties) beschikt. Het opleidingsprogramma Scouting Academy helpt je die competenties te  ontwikkelen.  Scouting Academy  gaat  er  vanuit  dat  je  al  heel  veel  kan,  zodat  je  alleen  nog  datgene   hoeft  te  leren  waar  je  zelf  behoefte  aan  hebt.  En  wat  je  vervolgens  binnen  Scouting  leert,  komt  ook   buiten Scouting, op school of op je werk, weer van pas!

Samen met de praktijkbegeleider in je groep  kun  je  bekijken  hoe  je  jezelf  verder  gaat  ontwikkelen.

 

Basisniveau  om  aan  de  slag  te  gaan

Als je je als nieuwe leidinggevende hebt aangemeld, bekijkt de groepsbegeleider of je aan een aantal   eisen  voldoet  om  als  leidinggevende  binnen  Scouting  aan  de  slag  te  kunnen  gaan.  Deze  eisen  zijn:

 

•    Je  onderschrijft  de  doelstelling  en  huishoudelijk  reglement  van  Scouting  Nederland.

•    Je  beschikt  over  een  voor  de  functie  geldige  Verklaring  Omtrent  Gedrag.

•    Je  onderschrijft  de  gedragscode  van  Scouting  Nederland.

•    Je bent bereid tot ontwikkeling van de voor de functie (in deze speltak) geldende competenties.

 

Als  je  hieraan  voldoet,  kun  je  door  de  groepsraad  benoemd  worden  als  leidinggevende  basisniveau.

 

Heb je vragen over het basisniveau of wil je je verder ontwikkelen tot gekwalificeerd leidinggevende?  Ga  dan  in  gesprek  met  de  praktijkbegeleider  van  je  groep  en  bekijk  wat  je  daarvoor  nog  moet  kennen en kunnen.

 

Lijkt je dit leuk dan nodigen we je uit om te mailen naar verenigingsbestuur@scoutingmeppel.nl

Energieke voorzitter

Functieprofiel

Je bent voorzitter van het bestuur van de groepsvereniging van Scouting Meppel

Als voorzitter bezit je de kunst alle kwaliteiten van de bestuursleden in te zetten voor de groep. De voorzitter heeft zijn/haar ogen op de toekomst en zijn/haar voeten stevig in de praktijk in de groep.

 

Wat doet de voorzitter?

 • Algemene aansturing van de groep.
 • Vertegenwoordigt de groep naar de gemeente en externen.
 • Het leiden van de groepsraad en groepsbestuursvergaderingen. De voorzitter zorgt dat besluiten worden genomen.
 • Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur.
 • Toezien op totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de groep.
 • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.

 

Belangrijk:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je bent minimaal 21 jaar of ouder.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.

 

Inschatting tijdsbelasting:

 • Circa 10 uur per maand
 • Er zijn 12 vergaderingen per jaar

 

Wij bieden:

 • Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren.
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen

 

 

Lijkt je dit leuk dan nodigen we je uit om te mailen naar verenigingsbestuur@scoutingmeppel.nl